Bezieling op maat (voor teams en groepen)

Heb je behoefte aan meer verbinding, openheid en vertrouwen in je team? Wil je meer zicht op ieders unieke bijdrage aan het grotere geheel?

Wil je je met een groep collega-ondernemers verdiepen in een interessant persoonsgericht thema, waarbij je met en van elkaar leert?

Kies voor Bezieling op maat: een inspirerende dag, training of programma waarin je nader tot jezelf en tot elkaar komt!

Wat is er mogelijk?

Bezielingsdagen voor teams

Een verhelderende en verbindende dag rondom een gemeenschappelijk en actueel thema zoals:

– positieve inspiratie

– verbinding en samenwerking

– het vergroten van je persoonlijke impact

Inspirerende workshops voor groepen

Een verdiepende en persoonsgerichte workshop waarin je met een groep collega-ondernemers gezamenlijk een thema uitdiept waar je als ondernemer tegen aanloopt, bijvoorbeeld:

– je unieke persoonlijke bijdrage

– authentiek klantcontact in de praktijk

– bezielend ondernemerschap

Wat vinden anderen?

Janny Verhoeff

Ik ben heel positief over de bezielingsdag voor ons team vertrouwenspersonen. Ik heb hierdoor meer inzicht in hoe iedereen in zijn of haar rol zit en waar ik per persoon aandacht aan kan besteden. Het programma was 1 geheel en heeft ons op een veilige manier geholpen om zowel de negatieve ervaringen de ruimte te geven als om onze positieve inspiratie als vertrouwenspersoon te vinden. De creatieve oefeningen en intervisie sloten goed aan bij wat er leeft. Je hebt een gordijn opengetrokken en ons inzicht gegeven in hoe het ook kan.

- Janny Verhoeff - Veilingmeester en Coördinator Vertrouwenspersonen
Robert Jan de Roo

Echt een fantastische workshop over mijn unieke persoonlijke bijdrage aan de wereld! Ik ben met nieuwe inzichten naar huis gegaan. Je hebt mij een grote stap laten maken. Mooi om te tekenen ipv alles te beschrijven en te bedenken, dan komt het beter naar buiten. Je hebt het mooi en liefdevol gedaan en voegt werkelijk iets toe aan de ontwikkeling van de mens, wat in deze tijd hard nodig is. Top!

- Robert Jan de Roo - Ondernemerscoach bij LODZ (Licht Op De Zaak)

Neem contact op

In een persoonlijk gesprek verdiep ik me graag in de onderliggende thema’s en behoeften van jouw team of groep. Op basis daarvan ontwikkel ik een programma op maat waarin je met elkaar kunt werken aan nieuwe perspectieven, persoonlijke ontwikkeling en gezamenlijke focus

Andere mogelijkheden

Intervisiebegeleiding

Creatieve strategische sessies

Introductiecursus Human Design

Meer informatie

Wat vinden anderen?

Anoek Neele

Samen met mijn collega’s van Effectory heb ik de cursus Human Design bij Syl gevolgd. Naast alle kleur- en drijfverentesten was dit eens een hele andere manier om meer over jezelf en elkaar te weten te komen. Iedereen heeft een heel eigen uniek ‘design’ wat, heel bijzonder, inzicht geeft in dieperliggende thema’s. Zoals richting en het gebruik van je intuïtie. Zo heb ik geleerd dat ik een hele heldere richting heb (waartoe ik op aarde ben). Iets wat ik al wist, maar waar ik nu nog meer naar durf te leven. Er waren ook leuke, kleine en praktische inzichten. Syl heeft de cursus licht, liefdevol en nuchter begeleid. Ze wist over ieders profiel veel te vertellen. Door dit met een groep collega’s te doen, gingen we elkaar beter begrijpen, alsmede onze natuurlijk rollen ten opzichte van elkaar. Heel bruikbaar in onze samenwerking.

- Anoek Neele - Teamcoach, procesbegeleider, theatermaker
Dirk Hogervorst

Ik kijk met een positief gevoel terug op de creatieve workshop onder begeleiding van Syl. We hebben met verschillende teams gezamenlijk moodboards gemaakt van de opdracht die wij als organisatie-onderdeel hebben gekregen. Het is een leuke manier om toch iets serieus boven tafel te krijgen, op een manier die anders is en energie geeft. De workshop was wat ik ervan verwachtte; inspirerend, goede begeleiding en een helder en duidelijk programma. Ik wil deze workshop van Syl van harte aanbevelen!

- Dirk Hogervorst - Concernmanager Strategy, Marketing & Business Development