Bezieling op maat (voor teams en groepen)

Heb je behoefte aan meer verbinding, openheid en vertrouwen in je team? Wil je meer zicht op ieders unieke bijdrage aan het grotere geheel?

Wil je je met een groep collega-ondernemers verdiepen in een interessant persoonsgericht thema, waarbij je met en van elkaar leert?

Kies voor Bezieling op maat: een inspirerende dag, training of programma waarin je nader tot jezelf en tot elkaar komt!

Wat is er mogelijk?

Bezielingsdagen voor teams

Een verhelderende en verbindende dag rondom een gemeenschappelijk en actueel thema zoals:

– positieve inspiratie

– verbinding en samenwerking

– het vergroten van je persoonlijke impact

Inspirerende workshops voor groepen

Een verdiepende en persoonsgerichte workshop waarin je met een groep collega-ondernemers gezamenlijk een thema uitdiept waar je als ondernemer tegen aanloopt, bijvoorbeeld:

– je unieke persoonlijke bijdrage

– authentiek klantcontact in de praktijk

– bezielend ondernemerschap

Wat vinden anderen?

Janny Verhoeff

Ik ben heel positief over de bezielingsdag voor ons team vertrouwenspersonen. Ik heb hierdoor meer inzicht in hoe iedereen in zijn of haar rol zit en waar ik per persoon aandacht aan kan besteden. Je hebt ons op een veilige manier geholpen om zowel de negatieve ervaringen de ruimte te geven als om onze positieve inspiratie als vertrouwenspersoon te vinden. De creatieve oefeningen en intervisie sloten goed aan bij wat er leeft. Je hebt een gordijn opengetrokken en ons inzicht gegeven in hoe het ook kan.

- Janny Verhoeff - Veilingmeester en Coördinator Vertrouwenspersonen
Robert Jan de Roo

Echt een fantastische workshop over mijn unieke persoonlijke bijdrage aan de wereld! Je hebt mij een grote stap laten maken. Mooi om te tekenen ipv alles te beschrijven en te bedenken, dan komt het beter naar buiten. Je hebt het mooi en liefdevol gedaan en voegt werkelijk iets toe aan de ontwikkeling van de mens, wat in deze tijd hard nodig is. Top!

- Robert Jan de Roo - Ondernemerscoach bij LODZ (Licht Op De Zaak)

Neem contact op

In een persoonlijk gesprek verdiep ik me graag in de onderliggende thema’s en behoeften van jouw team of groep. Op basis daarvan ontwikkel ik een programma op maat waarin je met elkaar kunt werken aan nieuwe perspectieven, persoonlijke ontwikkeling en gezamenlijke focus